Последни новини
Новини по криптовалути Прогнози по криптовалути

© KriptoNovini.Bg 2024. | Крипто новините са написани за вас от сърце

Правила и условия


Общи

Тези Общи условия („Споразумение“) уреждат условията, при които можете да използвате и осъществявате достъп до KriptoNovini.Bg („Сайтът“) и/или всички услуги, предоставени в него. Чрез достъпа до или използването на Сайта и всяка услуга, предоставяна чрез Сайта („Услугата“), вие с настоящото заявявате, гарантирате и се задължавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Споразумение, като по този начин ги правите обвързващи споразумение между вас и нас, независимо дали сте регистриран потребител на нашия сайт или не.

Това споразумение се прилага за всеки посетител, потребител и други, които имат достъп или използват сайта и/или услугата („Потребител(и)“).

Защита на данни

Защитата на вашата лична информация е много важна за нас. Поради това предприемаме подходящи действия за защита на личната информация на Потребителите, събрана, съхранявана или използвана от нас. Преди да се съгласите с това Споразумение, моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да разберете как се обработва вашата лична информация при достъп до или използване на нашите интернет услуги, която такава Политика за поверителност е включена чрез препратка към това Споразумение.

Права на собственост

Цялото съдържание, публикувано от KriptoNovini.Bg на сайта (с изключение на съдържанието, изпратено от потребителя), включително, без ограничение, изображения, снимки, графики, анимации, видеоклипове, аудио и текст („Съдържанието на сайта“), са собственост на KriptoNovini.Bg и/или неговите лицензодатели и е защитено от авторско право и друга интелектуална собственост или други права на собственост. С настоящото потвърждавате, че като използвате сайта и която и да е услуга, не получавате никакви права върху съдържанието на сайта или която и да е част от него. Копирането и/или изменението на цялото или част от съдържанието на сайта, особено за търговска или рекламна употреба, изисква предварителното писмено разрешение на KriptoNovini.Bg. Правенето или коригирането на копия (съхранени или отпечатани) на мнения, рецензии или други твърдения за лична и некомерсиална употреба е разрешено, при условие че връзките или други препратки няма да бъдат фалшифицирани или изтрити. Всяко друго копиране, изменение, разпространение или публикуване на съдържанието на сайта без предварителното писмено разрешение на KriptoNovini.Bg е забранено.

Защита на търговските марки

Марките и логата "KriptoNovini.Bg" са търговски марки. Използването или показването на тези търговски марки без изричното писмено разрешение на KriptoNovini.Bg е забранено. Нищо в Сайта не трябва да се тълкува като предоставяне по подразбиране, представителство или по друг начин, на каквото и да е право или лиценз за използване на която и да е от марките „KriptoNovini.Bg“ без предварителното изрично писмено съгласие на KriptoNovini.Bg.

Връзки към други уебсайтове

Сайтът може да съдържа връзки и препратки към други уебсайтове. Ние можем, от време на време, по наше усмотрение, да добавяме или премахваме връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и достъпът до такива уебсайтове е на ваш собствен риск. Насърчаваме ви да прегледате условията за използване, политиката за поверителност и други политики или откази от отговорност, предоставени на този уебсайт, преди да ги използвате. Ние не преглеждаме, наблюдаваме, одобряваме, гарантираме или правим каквото и да е представяне по отношение на такива уебсайтове. В никакъв случай няма да носим отговорност за информацията, съдържаща се в такива уебсайтове, техните практики или за вашето използване или невъзможност да използвате такива уебсайтове. Вие изрично ни освобождавате от всяка и всякаква отговорност, произтичаща от използването на уебсайтове на трети страни.

Ограничение на отговорността

KriptoNovini.Bg полага разумни усилия, за да гарантира, че наличната информация на сайта е точна по всяко време. Ние обаче не можем да гарантираме, че тази информация ще бъде безгрешна и не можем да носим отговорност за услугите, предлагани от нас като агенти на трети страни, или за който и да е аспект от взаимоотношенията между вас и тази трета страна. KriptoNovini.Bg не поема отговорност за грешки и пропуски и си запазва правото да променя информацията, спецификациите и описанията на всяка изброена услуга. Без да се отклонява от гореизложеното, приема се и се разбира, че сайтът и услугата се предоставят на принципа „както е“ и „с всички недостатъци“ и без гаранция или условие от какъвто и да е вид, изрично или подразбиращо се.

Освен това KriptoNovini.Bg не прави никакви изявления относно пригодността за конкретна цел на който и да е продукт или услуга, посочени на сайта. KriptoNovini.Bg не дава гаранция, че Услугата ще отговори на вашите очаквания или че данните и съдържанието, получени чрез Сайта и която и да е Услуга, ще бъдат точни, надеждни или актуални, или че Услугата ще бъде достъпна на непрекъсната, сигурна или безгрешна основа. Въпреки че ще се постараем да коригираме грешките и пропуските възможно най-бързо, след като бъдем уведомени за тях, вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Услугата е по ваша собствена преценка и на собствен риск.

Нарушения

Моля, докладвайте за всякакви нарушения на условията на това Споразумение, като използвате нашия формуляр за връзка с нас.

Промени в Услугата и в това Споразумение

KriptoNovini.Bg си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или преустановява, временно или постоянно, Услугата (или която и да е част от нея) със или без предизвестие до Вас. Вие се съгласявате, че KriptoNovini.Bg няма да носи отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, спиране или прекратяване на Услугата. В допълнение, KriptoNovini.Bg може да промени условията на това Споразумение по всяко време. Ако направим промени в условията на това Споразумение, ще публикуваме изменената версия на това Споразумение на Сайта. Насърчаваме ви да посещавате често нашия сайт, за да определите дали са въведени промени в това споразумение. За по-лесно определяне дали са направени промени, ние ще публикуваме датата, на която споразумението е последно променено в горната част на страницата. Ако продължите да използвате Услугата след всяка такава промяна, приемате новите условия на това Споразумение. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, не използвайте и не осъществявайте достъп (или продължете да осъществявате достъп) до Услугата.

Общи условия

Това споразумение, заедно с Политиката за поверителност и всички други правни бележки, публикувани от KriptoNovini.Bg на сайта, представляват цялото споразумение между вас и KriptoNovini.Bg относно използването на сайта и услугата. Ако някоя разпоредба от това Споразумение бъде счетена за невалидна от компетентен съд, недействителността на такава разпоредба няма да засегне валидността на останалите разпоредби на това Споразумение, които остават в пълна сила и действие. Никакъв отказ от което и да е условие на това Споразумение няма да се счита за по-нататъшен или продължаващ отказ от такова условие или което и да е друго условие и невъзможността на KriptoNovini.Bg да предяви каквото и да е право или разпоредба по това Споразумение не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Това Споразумение се урежда от законите на остров Ман, без оглед на принципите на стълкновение на законите, и всеки спор, произтичащ от това Споразумение, ще бъде отнесен изключително пред съдилищата на остров Ман. Независимо от гореизложеното, нищо в тази клауза не ограничава правото на KriptoNovini.Bg да предприеме производство срещу вас в който и да е друг компетентен съд, нито започването на производство в една или повече юрисдикции не изключва предприемането на производство в други юрисдикции, независимо дали едновременно или не, до степента, разрешена от закона на такава друга юрисдикция. Нямате право да прехвърляте или възлагате вашите права или задължения по това Споразумение на трета страна без предварителното писмено одобрение на KriptoNovini.Bg.

KriptoNovini.Bg може да прехвърли това Споразумение изцяло или частично по свое усмотрение. Версията на това споразумение на български език ще бъде преобладаващата версия в случай на несъответствие между преведените версии на това споразумение.

Топ крипто новини

Спадове в цените ...
Спадове в цените на Биткойн: ще се задържи ли новата подкрепа? Експертен анализ и перспектива за бъдещето

Анализ на пазара на Биткойни: Навигация в скорошното нарушение на поддръжката и потенциални последици Биткойн (BTC) наскоро падна под...

Американски спот ...
Американски спот Ethereum ETF: бичи срещу мечи залози при търсене на инвеститори

Смесени пазарни настроения заобикалят американските спот Ethereum (ETH) ETF на фона на очакваното пускане Потенциалното стартиране на спот...

Ripple (XRP) Тран...
Ripple (XRP) Трансфер на кит от $25 милиона предизвиква възходящи спекулации

Трансферът на Ripple (XRP) кит предизвиква оптимизъм на фона на пазарната консолидация Значителна транзакция в екосистемата Ripple (XRP)...

Анализ на пазара ...
Анализ на пазара на Litecoin (LTC): бичи отскок или мечи пробив?

Пазарен анализ на Litecoin (LTC): Навигиране между бичи импулс и дългосрочни мечи настроения Litecoin (LTC) напоследък изпита значителна...

Последни новини


Новини по криптовалути


Ретро крипто новини


Крипто Прогнози


Крипто Новини


Крипто сайтове


За нас


KriptoNovini.Bg: Достоверен източник за последни крипто новини и прогнози

KriptoNovini.Bg е вашият портал към света на криптовалутите. Ние ви предоставяме най-актуалните новини, задълбочени анализи и точни прогнози за Биткойн, Етериум, Алткойни и други.

Ето какво можете да очаквате от KriptoNovini.Bg:

  • Бързи и точни новини: Бъдете в крак с най-новите разработки в света на криптовалутите.
  • Прогнози от експерти: Получавайте ценни прозрения от водещи анализатори и инвеститори.
  • Анализи на пазара: Разберете какво движи цените на криптовалутите.
  • Ръководства за начинаещи: Научете всичко, което трябва да знаете, за да започнете с криптовалути.
  • Инструменти и ресурси: Намерете всичко, от което се нуждаете, за да инвестирате разумно.

Крипто Новини Бг е вашият верен спътник в крипто пътуването. Присъединете се към нас днес!